Bloemschikkingen Veertigdagentijd en Pasen

Bloemschikkingen Veertigdagentijd en Pasen

Tijdens de Veertigdagentijd was er iedere dienst een bloemschikking met een bijpassende tekst. Het thema van dit jaar was ‘Uit liefde voor jou’. Jammer dat ze steeds maar één dienst staan. Daarom zetten we ze hier nog een keer voor u op een rijtje.


1e zondag van de Veertigdagentijd

Matteüs 4:1-11
Want er staat geschreven: ‘Aanbid de Heer uw God, vereer alleen Hem.’ (Matteüs 4:10b)

Uit liefde voor jou
Wandelen in de woestijn
Leeftocht
Het vergezicht

1e zondag van de Veertigdagentijd

2e zondag van de Veertigdagentijd

Matteüs 17:1-9
‘Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren.’ (Matteüs 17:3)

Op de berg
In stilte luisterend, biddend
Drie profeten
Gevonden wijsheid

2e zondag van de Veertigdagentijd

3e zondag van de Veertigdagentijd

Johannes 4:5-26
‘Jezus zei tegen haar: “Ik ben het, degene die met u spreekt.”‘ (Johannes 4:26)

Bronnen
Van inspiratie
Spiegels met gedachten
Verbinding voor mij
En jou

3e zondag van de Veertigdagentijd

4e zondag van de Veertigdagentijd

Johannes 9
‘Wat vreemd dat u niet begrijpt waar Hij vandaan komt, terwijl Hij mijn ogen geopend heeft.’ (Johannes 9:30)

Oculi; Open ogen
Zien, kijken, gezien worden
Wie ben jij
Geworden?

4e zondag van de Veertigdagentijd

5e zondag van de Veertigdagentijd

Johannes 11:1-4, 17-44, de opwekking van Lazarus
“… en er waren dan ook veel Joden naar Marta en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was. ” (Johannes 11:19)

Cirkel vol
Ogenschijnlijk dode bloemen
Zijn levende herinneringen
Liefde voor jou

5e zondag van de Veertigdagentijd

Palmpasen, 6e zondag van de Veertigdagentijd

Matteüs 26:1-13
To the world you may just be one person, but for one person you mean ‘the world’. ‘Want de armen zijn altijd bij jullie.

Kostbare geuren
Voor die Ene
Is voor iedereen
Het goede doen

Palmpasen, 6e zondag van de Veertigdagentijd

Witte Donderdag

Johannes 13:21-28
Jezus zei: ‘Doe maar meteen wat je van plan bent.’ (Johannes 13:27)

Zonder licht geen donker
Zonder liefde geen verraad
30 zilverlingen
Zonde

Witte Donderdag

Goede Vrijdag

Johannes 19:25-30
‘Vrouw, dat is uw zoon.’ (Johannes 19:26)

Ten hemel schreiend
Gekruisigde verlosser
Brenger van genade
Trouw aan ons

Goede Vrijdag

Stille Zaterdag

Schikking als voor Pasen, maar onder een zwarte doorzichtige doek.


Pasen

Johannes 20:1-18
‘Waarom huil je?’, vroeg Jezus. (Johannes 20:15)

Nieuw leven
De dood overwonnen
Kleuren, geuren
Kringloop
Begin zonder eind

Pasen